Parteneriate

FEDERAȚIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR și FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET TIMIȘ

au încheiat un protocol de colaborare

Având în vedere faptul că FSSU este organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil, printre altele, de:

 • Inițierea de acțiuni de promovare a sportului, componentă a educației generale și permanente;

 • Formularea de propuneri de politici publice și acte normative în domeniul sportului școlar și universitar;

 • Inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților la practicarea sportului;

 • Organizarea de evenimente în vederea promovării programelor de sport școlar și universitar;

 • Elaborarea și susținerea strategiei organizării și dezvoltării activității sportive școlare și universitare;

 • Sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor sportive școlare și universitare la nivel local, zonal și național, în colaborare cu inspectoratele școlare și cu instituțiile de învățământ superior;

 • Coordonarea competițiilor sportive desfășurate în unitățile și instituțiile de învățământ, organizate de asociațiile sportive școlare și universitare;

 • Adoptarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive școlare și universitare;

Având în vedere faptul că FITT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, constituită în baza prevederilor Decretului-Lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, unică la nivelul județului Timiș, dar mai ales care:

Are ca organ suprem de conducere Adunarea Generală formată din reprezentanții a 14 organizații (ligi) studențești, 1 organizație de elevi, 1 club sportiv și 14 organizații de tineret;

 • Are în patrimoniu Casa Tineretului din Timișoara – singurul Centru de Tineret din România care a primit acreditarea de Quality Label a Consiliului Europei (la nivel european funcționează doar 7 astfel de centre);

 • Este unic implementator în România al proiectului transnațional (7 țări) Erasmus+ Sport for All, coordonat de către Federația Sportivă pentru Copii din Bulgaria în cadrul căruia experți din sistemul de învățământ din Bulgaria împreună cu participanții români dezbat împreună cu reprezentanții sistemului educațional și ai autorităților publice din România asupra celor mai bune practici identificate, în care sportul este un instrument împotriva violenței, creând astfel un dialog structurat eficient între părțile interesate din țările participante;

 • Este coordonatorul implementării programului Timișoara – Capitala Națională a Tineretului (1 mai 2016 – 1 mai 2017), prima ediție a programului Capitala Tineretului din România care, pe 13 noiembrie 2016, a primit Înaltul Patronaj al Președintelui României;

 • Este inițiatorul și coordonatorul redactării candidaturii Timișoarei la titlul de Capitala Europeană de Tineret 2020. Timișoara este singurul oraș din România care participă anul acesta la această competiție. Pe lângă asumarea Primăriei Municipiului Timișoara, inițiativa candidaturii a primit susținerea oficială a Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), a Consiliului Tineretului din România (CTR) și a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Având în vedere scopul comun de dezvoltare a educației generale și permanente a tinerilor și recunoscând importanța unui dialog constructiv, în spiritul respectului reciproc și conform cu principiile și standardele naționale și europene, FEDERAȚIA  SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR și FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET TIMIȘ au încheiat un protocol de colaborare cu scopul creșterii gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate.

Descarca PDF
CONTACT