Informații de interes public

Solicitare informații. Legislație

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru legea 544/2001

Radulian Dan Virgil
Tel: 0374279162 INT. 26
Fax: 0374279163
E-mail: dan.radulian@fssu.ro

Descarca PDF

Formular solicitare informații

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea FSSU;

  • structura organizatorică a FSSU;
  • Regulamentul de organizare internă;
  • programul de funcţionare;
  • programul de audienţe;
  • bugetul;
  • bilanțul contabil.
Descarca PDF

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

L. 544/2001, Art. 22. – (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

Descarca PDF

RAPORT ANUAL privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

(cu modificările și completările ulterioare)

RAPORT-2015-LEGE-544
Descarca PDF

Buletin informativ (Legea 544/2001)

Descarca PDF

Declarații de avere

Declarații de interese

CONTACT