FEDERAȚIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR

 Anunță

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 • Consilier gradul IA la Compartimentul sport școlar și universitar;

 Bibliografie:

 1. Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea  Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 3. H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 6. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 1239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale;

Tematica :

 • Procedura avizării constituirii structurilor sportive;
 • Protecția socială a sportivilor de performanță;
 • Formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul educației fizice și sportului;
 • Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive;
 • Obiectivele codului de conduită conform Legii nr. 477/2004;
 • Principiile generale care guvernează conduita profesională a personalului contractual.

 Examenul constă în susținerea unei probe scrise, în data de 17.05.2017, ora 10:00, la sediul Federației Sportului Școlar și Universitar din str. Vasile Conta nr. 16 sector 2 București.