Scop

Scopul F.S.S.U. este de a asigura cadrul necesar dezvoltării continue, organizării și funcționării performante a sportului școlar și universitar la nivelul tuturor elementelor sale de structură şi infrastructură.

Atribuții principale

 • elaborează şi susţine strategia organizării şi dezvoltării activităţii sportive școlare și universitare şi reprezintă interesele MEC în raport cu federaţiile sportive naționale;

 • propune MEC politici publice în domeniul sportului şcolar şi universitar;

 • iniţiază şi propune MEC proiecte de acte normative în domeniul sportului școlar și universitar;

 • inițiază și organizează programe și acțiuni de atragere a elevilor şi studenţilor la practicarea sportului;

 • iniţiază acţiuni de promovare a sportului, componentă a educaţiei generale şi permanente;

 • coordonează, supraveghează și controlează din punct de vedere metodologic structurile sportive din subordinea MEC;

 • coordonează competiţiile sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ, organizate de asociaţiile sportive şcolare şi universitare;

 • elaborează, în colaborare cu federațiile sportive naționale, calendarul competițiilor naționale școlare și universitare pe ramură de sport;

 • sprijină sau organizează, după caz, competiţiile sportive școlare și universitare la nivel local, zonal şi naţional în colaborare cu inspectoratele școlare si instituțiile de învățământ superior;

 • sprijină, în limitele sale de competență, participarea sportivilor legitimați la structurile sportive școlare și universitare în competițiile naționale oficiale pe ramură de sport;

 • asigură reprezentarea României la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar, federații la care este afiliată, colaborând în acest sens cu federațiile sportive naționale și asigură, în limita bugetului aprobat, premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale școlare și universitare;

 • exercită îndrumarea, supravegherea şi controlul, pe linie metodologică a activității sportive, asupra activităţii structurilor sportive din subordinea MEC;

 • colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului în vederea elaborării și susținerii strategiei generale a organizării și dezvoltării activității sportive din România.

 • colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul sportului, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile sanitare de specialitate pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanţă în unitățile și instituțiile de învățământ, pentru asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, a formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului în activitatea sportivă școlară și universitară;

 • conlucrează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului în activitatea sportivă școlară și universitară;

 • supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive școlare și universitare a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în regulamentele de organizare și funcționare ale acestora, în ceea ce privește activitatea sportivă;

 • organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi cu organismele de specialitate din ţară şi din străinătate;

 • sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv;

 • promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor în activitatea sportivă școlară și universitară;

 • organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport școlar și universitar;

 • adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive școlare și universitare;

 • reprezintă interesele MEC în diferite organe şi organisme sportive internaţionale ale sportului şcolar şi universitar;

 • negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului școlar și universitar cu organisme de specialitate din țară și străinătate.

Legislație

HOTARAREA nr. 1239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar

Hotărâre-nr.-1239-din-1996
Descarca PDF

Regulamentul din 30.11.2011 de organizare si functionare a Federatiei Sportului Scolar si Universitar

Regulamentul-din-30.11.2011-de-organizare-si-functionare-a-Federatiei-Sportului-Scolar-si-Universitar
Descarca PDF

Conducere

Claudia Georgescu
Claudia GeorgescuDirector
Tel: 0374279162 INT. 22
Fax: 0374 279 163
E-mail: office@fssu.ro
Descarcă CV
Constantin Căliman
Constantin CălimanDirector Adjunct
Tel: 0374279162 INT. 24
Fax: 0374 279 163
E-mail: office@fssu.ro
Descarcă CV

Conducere

Director

Tel: 0374279162, INT. 22
Fax: 0374 279 163
E-mail: office@fssu.ro

FSSU

Director Adjunct

Tel: 0374279162 INT. 24
Fax: 0374 279 163
E-mail: office@fssu.ro

Agenda de lucru

Program:

Luni-Joi: 08:00 – 16.30
Vineri: 08:00 – 14:00
Sambata-Duminica: Închis

Educația prin sport este parte integrantă a educației generale a individului. Performanța sportivă este rezultanta educației în timp!

Contact